Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin İlan 35. Maddesi gereği, sürekli işçi kadrosuna geçme başvurusu kabul alt işveren çalışanların isim listesi aşağıda verilmiştir.