Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin İlan 23 ve geçici 24'ncü Maddeleri uygulamasına dair usul ve esaslar çerçevesinde yapılan sınav ile ilgili;

İlan 39. Maddesi gereği, sürekli işçi kadrosuna geçme uygulama sınavında başarılı alt işveren çalışanın isim listesi aşağıda verilmiştir.